Chia sẻ để nhận giảm giá:

Trung tâm Vietel Post Mê Linh – khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Triết lý kinh doanh trung tâm Vietel post Mê Linh
  • Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. VIETTEL cam kết tái đầu tư cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.

Chân thành với đồng nghiệp, cùng nhau gắn bó, góp sức xây dựng mái nhà chung VIETTEL.

Chuyển hàng tại Trung tâm Vietel Post Mê Linh

Chuyển hàng tại Trung tâm Vietel Post Mê Linh

Quan điểm phát triển trung tâm Vietel Post Mê Linh

• Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng.
• Đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
• Kinh doanh định hướng khách hàng.
• Phát triển nhanh, liên tục cải cách để ổn định.
• Lấy con người làm yếu tố cốt lõi.

Trung tâm Vietel Post Mê Linh chuyển hàng đi xa hơn

Trung tâm Vietel Post Mê Linh chuyển hàng đi xa hơn

Lịch sử phát triển
01/07/1997 Trung tâm phát hành báo chí được thành lập-tiền thân của Công ty Bưu chính Viettel.
1998-1999 Phát triển kinh doanh dịch vụ PHBC tại HN và HCM. Và được Tổng cục Bưu điện cấp phép kinh doanh dịch vụ Bưu chính trên phạm vi toàn quốc.
1999-2000 Thủ nghiệm và chính thức cung cấp dịch vụ CPN tuyến HN-HCM. Trung tâm phát hành báo chí đổi tên thành Trung tâm Bưu chính Quân đội và được Tổng cục Bưu điện cấp phép mở rộng mạng lưới ra Quốc tế.
2001-2005 Tập trung phát triển dịch vụ chuyển phát, mở rộng mạng lưới ra 64 tỉnh thành phố trong cả nước.
12/10/2006 Công ty TNHH nhà nước MTV Bưu chính Viettel được thành lập thay thế cho Trung tâm Bưu chính Quân đội.
27/03/2009 Bưu chính Viettel chính thức bán cổ phiểu ra công chúng với số lượng 1.526.600 cổ phần với giá bình quân 10.171đồng/ cổ phần.
01/07/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel được thay thế cho Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Bưu chính Viettel.
01/07/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chính thức kinh doanh dịch vụ tại thị trường Campuchia
09/09/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chính thức khai chương dịch vụ chuyển phát nhanh 5 tỉnh tại Campuchia
 02/2011  Bộ thông tin & truyền thông đã cấp giấy phép chuyển phát thư Quốc tế cho Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
 03/2011  Thành lập Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Thành phố Hồ Chí Minh
 05/2011  Thành lập Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Hà Nội
13/4/2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp phép thành lập Tổng công ty CP Bưu chính Viettel
30/5/2012  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bưu chính Viettel vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2007 – 2011, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Chia sẻ để nhận giảm giá:

You may also like